อาร์เอฟไอดี กับการประยุกต์ใช้งานด้านจราจรและขนส่ง

อาร์เอฟไอดี กับการประยุกต์ใช้งานด้านจราจรและขนส่ง

ในทุกวันนี้ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามและทวนสอบข้อมูลสินค้า บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟนที่มีชิพ NFC (หรือ Mobile Wallet) และอื่นๆอีกมากมาย ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งานด้านจราจรและขนส่ง โดยวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น อุปสรรคหรือข้อจำกัดของเทคโนโลยี โอกาสและแนวโน้มของตลาด กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  อ่านต่อ....>>

AttachmentSize
RFID.pdf840.42 KB